Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2022/2023
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Referent
Protokół z konkursu na referenta
Oferta sprzedaży

Struktura organizacyjna szkoły

 

1. Dyrektor szkoły

mgr Sylwia Kontny-Białogłowicz

2. Stanowiska wicedyrektorów

mgr Beata Sandak


mgr inż Magdalena Zwara

 

3. Stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego

mgr Karol Szczepański

4. Rada Pedagogiczna

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

Babińska Hanna

język niemiecki

Babiński Krzysztof

wychowanie fizyczne

Bazal Bożena

pedagog szkolny

Burant Natalia

religia

Cybula Bartosz

język angielski

Doborowicz Ewa

przedmioty zawodowe mechaniczne

Dolna-Filipczuk Ewelina

wychowanie fizyczne

Domeracka Renata

pedagog szkolny

Drab Tomasz

przedmioty zawodowe mechaniczne

Durawa-Mańska Joanna

matematyka, informatyka

Duzowska-Nowicka Monika

wychowanie fizyczne

Felskowska Bożena

matematyka

Flor Krzysztof

przedmioty zawodowe stolarskie

Ginter Joanna

matematyka

Ginter Ryszard

przedmioty zawodowe mechaniczne

Gliszczyńska Katarzyna

język niemiecki, religia

Jakusz Jarosław

historia

Janta-Lipińska Justyna

wychowanie fizyczne

Jażdżewska Jolanta

język polski

Jażdżewska Karolina

biologia

Jereczek Aniela

biblioteka

Klaman Ireneusz

historia

Kmiecik Kamila

język angielski

Kowgan Teresa

informatyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe handlowe, fotografii i multimediów

Kowalski Łukasz

wiedza o społeczeństwie, historia, edukacja dla bezpieczeństwa

Kraweczyńska Agnieszka

historia, wiedza o społeczeństwie

Kroll Mateusz

wychowanie fizyczne

Kurkiewicz Konrad

wychowanie fizyczne

Leszczyński Krystian

przedmioty zawodowe informatyczne

Lisiński Roman przedmioty zawodowe informatyczne

Łosińska Adriana

wychowanie fizyczne

ks. Narloch Czesław

religia

Nowacka Aneta

geografia,podstawy przedsiębiorczości

ks. Oszuścik Jarosław

religia

Parzątka Lipińska Jolanta

geografia, podstawy przedsiębiorczości

Pokrzywiński Remigiusz

przedmioty zawodowe informatyczne

Pradella Iwona

język niemiecki

Prasał-Mrowińska Paulina

psycholog, język angielski

Reszczyńska Krystyna

język polski, wiedza o kulturze

Rudnik Zuzana

język angielski

Sałdan Halina

język polski

Sandak Adam

historia

Simlat Elżbieta

biologia, przedmioty zawodowe: kucharz, sprzedawca

Sobisz Maria

matematyka

Spierewka Renata

przedmioty zawodowe handlowe

Stawski Adrian

wychowanie fizyczne

Stoltmann Katarzyna

biblioteka

Strasser Anna

chemia, podstawy przedsiębiorczości

Szada Borzyszkowski Daniel

przedmioty zawodowe informatyczne

Szczyrbowska Marzena

język angielski

Szwarc Anita

matematyka

Szwarc Marek

fizyka

Ślepa Magdalena

język polski

Ślizewska Kinga

język niemiecki

Śpiołek Jaromir

religia

Tomczak Norbert

język angielski

Treder Justyna

plastyka

Wagner Danuta

matematyka

Zdrojewski Ireneusz

przedmioty zawodowe: technik technologii drewna

Zwara Magdalena

przedmioty zawodowe informatyczne
i machaniczne

5. Zespół Wychowawczy

Sandak Beata - wicedyrektor

Bazal Bożena – pedagog

Prasał-Mrowińska Paulina - psycholog

Drab Tomasz

Parzątka-Lipińska Jolanta

Reszczyńska Krystyna

Szwarc Marek

 

Kompetencje organów szkoły oraz zasady ich współdziałania określono w Statucie szkoły.

 

6. Godziny pracy psychologa i pedagoga

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

WTOREK

7:30-11:40

ŚRODA

10:30-14:00

CZWARTEK

11:40-14:50

PIĄTEK

7:30-11:40

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 11:00

WTOREK

8.00 – 12.30

ŚRODA

8.00 – 12.30

CZWARTEK

10.00 – 14.00

PIĄTEK

10.00 – 14.00

 

 

 7. Godziny pracy sekretariatu

   pn. - pt. - 7.00 - 15.00

 

8. Administracja

Kierownik gospodarczy:

Barbara Noch

Referent:

Hanna Wingert

Sekretarz:

Danuta Turzyńska

9. Obsługa

Konserwator:

2 stanowiska

Sprzątaczka:

6 stanowisk

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Magdalena Zwara
Udostępnił: Stanisław Stefański (2011-11-08, godz. 09:42)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2023-09-06, godz. 17:44)
Odwiedzin: 6486

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 323486