Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2019/2020
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ZSP W BYTOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

TECHNIKUM NR 1

 • nauka trwa 4 lata (po gimnazjum) lub 5 lat (po 8-letniej szkole podstawowej)
 • uczeń uzyskuje świadectwo maturalne, które umożliwia kontynuację nauki na studiach oraz świadectwo uzyskania tytułu technika
 • w trakcie nauki uczeń odbywa  praktykę (2 x 1 miesiąc) w zakładzie pracy

Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik technologii drewna

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ZAPEWNIAMY:

- Zajęcia prowadzone przez policjantów i strażaków

- Udział w imprezach/uroczystościach służb mundurowych

- W klasie II dodatkowy przedmiot Edukacja Obronna

- Obozy treningowe i obronne

- Certyfikowany Kurs udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

- Szkolenie strzeleckie

- Sztuki walki

- Ćwiczenia na policyjnym torze przeszkód

- Treningi w Ergo Arenie

Szkoła kształci w cyklu 3-letnim (po gimnazjum) lub 4-letnim (po 8-letniej szkole podstawowej).

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła kształci w cyklu 3-letnim uczniów w specjalności:

 • ślusarz
 • kucharz 
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • oddział wielozawodowy
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Magdalena Zwara (2014-10-03, godz. 00:41)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2019-09-04, godz. 19:13)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 214936