Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2022/2023
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Referent
Protokół z konkursu na referenta
Oferta sprzedaży

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ZSP W BYTOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

TECHNIKUM NR 1

 • nauka trwa 5 lat (po 8-letniej szkole podstawowej)
 • uczeń uzyskuje świadectwo maturalne, które umożliwia kontynuację nauki na studiach oraz świadectwo uzyskania tytułu technika
 • w trakcie nauki uczeń odbywa  praktykę (2 x 1 miesiąc) w zakładzie pracy

Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik mechanik
 • technik technologii drewna
 • technik fotografii i multimediów

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ZAPEWNIAMY:

- Zajęcia prowadzone przez policjantów i strażaków

- Udział w imprezach/uroczystościach służb mundurowych

- W klasie II dodatkowy przedmiot Edukacja Obronna

- Obozy treningowe i obronne

- Certyfikowany Kurs udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

- Szkolenie strzeleckie

- Sztuki walki

- Ćwiczenia na policyjnym torze przeszkód

- Treningi w Ergo Arenie

Szkoła kształci w cyklu  4-letnim (po 8-letniej szkole podstawowej).

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła kształci w cyklu 3-letnim uczniów w specjalności:

 • ślusarz
 • kucharz 
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • oddział wielozawodowy
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Magdalena Zwara (2014-10-03, godz. 00:41)
Modyfikacja: Magdalena Zwara (2022-09-23, godz. 10:01)
Odwiedzin: 9640

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 319490