Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2021/2022
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Terminy  rekrutacji  i  składania  dokumentów
do szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum:

1. Od 10 maja do 17 czerwca 2010 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (uczeń składa wszystkie dokumenty tylko w jednej szkole tej, którą wskazał na pierwszym miejscu).
2. Od 25 czerwca do 28 czerwca 2010 r. do godz. 12 00 - dostarczenie przez absolwentów gimnazjów kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (do szkoły w której składał podanie) (Kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył).
3. W dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 1200 ogłoszenie przez dyrektorów listy kandydatów przyjętych do szkoły. (Centrum Rekrutacyjne w Bytowie i w Miastku tzn. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Miastku oraz na stronach internetowych wybranych szkół)
4. Od 1 lipca godz. 1200 do 2 lipca 2010 r. do godz. 1200 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. (Centrum Rekrutacji w Bytowie i w Miastku)
5. W dniu 5 lipca 2010 r. godz.  1200 - ogłoszenie przez dyrektorów listy przyjętych do szkoły. (Centrum Rekrutacyjne w Bytowie i w Miastku. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych oraz na ich stronach internetowych)
6. Od 5 do 7 lipca 2010 r. godz. 1500 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.
7.  8 lipca 2010 r. godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 5 lipca.
8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
9. Od 23 do 27 sierpnia 2010 r.  - przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 8 lipca 2010r.
10.  30 sierpnia 2010 r. godz. 1200 - ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

Powiatowe Centrum Oświaty
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2004-03-24, godz. 10:27)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2010-02-16, godz. 12:51)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 242250