Biuletyn Informacji PublicznejZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Bytowie www.zspbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
Dane teleadresowe
Sprawozdania finansowe
Kierunki kształcenia
Oferta ZSP na rok 2019/2020
Przetargi
Przetargi 2010
Przetargi 2012
czerwiec 2012
sierpień 2012
Przetargi 2014
Regulaminy
Dofinansowanie dojazdów
Stypendia naukowe
Stypendia sportowe
Raporty
Ewaluacja zewnętrzna
Dokumentacja szkolna
Statuty szkół ZSP
Statut ZSP
Statut II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
Statut Technikum Nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy Szkoły
Kryteria oceny z zachowania
Procedura ewakuacyjna
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego
Koncepcja pracy szkoły
Instrukcje, dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Obsługa interesanta
Załatwianie spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków
Ogłoszenia
Oferta pracy
Oferta sprzedaży

Terminy  rekrutacji  i  składania  dokumentów
do szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum:

1. Od 10 maja do 17 czerwca 2010 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (uczeń składa wszystkie dokumenty tylko w jednej szkole tej, którą wskazał na pierwszym miejscu).
2. Od 25 czerwca do 28 czerwca 2010 r. do godz. 12 00 - dostarczenie przez absolwentów gimnazjów kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (do szkoły w której składał podanie) (Kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył).
3. W dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 1200 ogłoszenie przez dyrektorów listy kandydatów przyjętych do szkoły. (Centrum Rekrutacyjne w Bytowie i w Miastku tzn. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Miastku oraz na stronach internetowych wybranych szkół)
4. Od 1 lipca godz. 1200 do 2 lipca 2010 r. do godz. 1200 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. (Centrum Rekrutacji w Bytowie i w Miastku)
5. W dniu 5 lipca 2010 r. godz.  1200 - ogłoszenie przez dyrektorów listy przyjętych do szkoły. (Centrum Rekrutacyjne w Bytowie i w Miastku. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych oraz na ich stronach internetowych)
6. Od 5 do 7 lipca 2010 r. godz. 1500 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.
7.  8 lipca 2010 r. godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 5 lipca.
8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
9. Od 23 do 27 sierpnia 2010 r.  - przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 8 lipca 2010r.
10.  30 sierpnia 2010 r. godz. 1200 - ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

Powiatowe Centrum Oświaty
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Stanisław Stefański
Udostępnił: Stanisław Stefański (2004-03-24, godz. 10:27)
Modyfikacja: Stanisław Stefański (2010-02-16, godz. 12:51)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 204461