adres

Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Bytowie

ul. Sikorskiego 35

77-100 Bytów

tel. 59 822 30 06, 59 822 30 07
fax: (059)822 30 06

e-mail: sekretariat@ zspbytow.pl