Przyjmowanie skarg

Dyrektor oraz wicedyrektorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie przyjmują interesantów w sprawach wniosków i skarg w godzinach urzędowania oraz po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godz. 15.00-16.00.

Skargi i wnioski można składać:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa sie zgodnie z przepisami:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania (Dz. U. nr 5, poz. 46, § 8 pkt 1)

 

Załączniki:

  • Przyjmowanie skarg i wniosków.pdf