Jednostka prowadzi następujące zestawienia ewidencyjne i rejestry: