Zarządzenia:

  1. Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie z dnia 13.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.
  2. Zarządzenie Dyrektora nr 11.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych programów nauczania w klasach, w których nauka rozpoczyna się w roku szkolnym 2014/2015
  3. Zarządzenie nr 05.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.