Majątek szkoły
(stan na 31.12.2013r.)


1) budynki o wartości 8 057 320,30 zł,
2) wyposażenie szkoły o wartości 1 312 237,39 zł,
3) zbiory biblioteczne o wartości 57 199,08 zł.