Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie