Struktura organizacyjna szkoły

 

1. Dyrektor szkoły

mgr inż. Roman Lisiński

2. Stanowiska wicedyrektorów

mgr Sylwia Kontny-Białogłowicz


mgr Adriana Łosińska

 

3. Stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Jeż

4. Rada Pedagogiczna

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

Babińska Hanna

język niemiecki

Babiński Krzysztof

wychowanie fizyczne

Bazal Bożena

pedagog szkolny

Bojko Regina

przedmioty zawodowe handlowe

Cybula Bartosz

język angielski

Doborowicz Ewa

przedmioty zawodowe mechaniczne

Dolna Ewelina

wychowanie fizyczne

Drab Tomasz

przedmioty zawodowe mechaniczne

Durawa-Mańska Joanna

matematyka, informatyka

Duzowska Monika

wychowanie fizyczne

Felskowska Bożena

matematyka

Ginter Ryszard

przedmioty zawodowe mechaniczne

Gliszczyńska Katarzyna

język niemiecki, religia

Jakubek Bożena

psycholog

Janta-Lipińska Justyna

wychowanie fizyczne

Jażdżewska Jolanta

język polski

Jereczek Aniela

biblioteka

Kniter Maria

matematyka

Kowgan Teresa

informatyka, podstawy przedsiębiorczości

Kowalski Łukasz

wiedza o społeczeństwie, historia, edukacja dla bezpieczeństwa

Kraweczyńska Agnieszka

historia, wiedza o społeczeństwie

Kroll Mateusz

wychowanie fizyczne

Kurkiewicz Konrad

wychowanie fizyczne

ks. Lamkiewicz Adam

religia

Łangowska Magdalena

język polski

ks. Narloch Czesław

religia

Parzątka Lipińska Jolanta

geografia, podstawy przedsiębiorczości

Pokrzywiński Remigiusz

przedmioty zawodowe informatyczne

Pradella Iwona

język niemiecki

Prasał-Mrowińska Paulina

język angielski

Reszczyńska Krystyna

język polski, wiedza o kulturze

Sałdan Halina

język polski

Sandak Beata

historia

Simlat Elżbieta

biologia, przedmioty zawodowe: kucharz, sprzedawca

Stawski Adrian

wychowanie fizyczne

Stoltmann Katarzyna

biblioteka

Strasser Anna

chemia, podstawy przedsiębiorczości

Szada Borzyszkowski Daniel

przedmioty zawodowe informatyczne

Szczyrbowska Marzena

język angielski

Szwarc Anita

matematyka

Szwarc Marek

fizyka

Ślepa Magdalena

język polski

Telega Mikołaj

przedmioty zawodowe informatyczne

Wagner Danuta

matematyka

Zadworna Irena

przedmioty zawodowe: technik technologii drewna

Zwara Magdalena

przedmioty zawodowe informatyczne
i machaniczne

5. Zespół Wychowawczy

Przewodnicząca:

Krystyna Reszczyńska

 

Bazal Bożena – pedagog szkolny

Jakubek Bożena - psycholog

Cybula Bartosz

Drab Tomasz

Telega Mikołaj

Gliszczyńska Katarzyna

Strasser Anna

Kompetencje organów szkoły oraz zasady ich współdziałania określono w Statucie szkoły.

 

6. Godziny pracy psychologa i pedagoga

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 10.00

WTOREK

----------------

ŚRODA

10.30 – 14.30

CZWARTEK

10.30 – 14.30

PIĄTEK

-----------------

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 14.30

WTOREK

9.00 – 13.30

ŚRODA

8.30 – 12.00

CZWARTEK

8.30 – 12.00

PIĄTEK

10.00 – 14.00

 

 

 7. Godziny pracy sekretariatu

   pn. - czw. - 7.00 - 15.30

   pt. - 7.00 - 15.00

 

8. Administracja

Główny księgowy:

Gawin Grażyna

Kierownik gospodarczy:

Barbara Noch

Specjalista ds. finansowych:

Joanna Wojnik

Referent Biurowy:

Gąska Lidia

Joanna Wójcik

Samodzielny referent:

Hanna Wingert

Referent ds. sekretariatu:

Danuta Turzyńska

9. Obsługa

Konserwator:

trzy stanowiska

Sprzątaczka:

siedem stanowisk