Przetarg nieograniczony

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

"DOSTAWA NOWYCH MEBLI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE"

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia

Wybór oferty