Dyrekcja Zespołu Szkól w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego

Pn:"Prowadzenie szkolenia komputerowego z wprowadzenia do programu CAD,
komputerowego wspomagania CAM
oraz prowadzenie zajęć "Rachmistrz dla każdego przedsiębiorczego."

ogłoszenie o przetargu CAD CAM Rachmistrz.doc

specyfikacja szkolenie: CAD CAM Rachmistrz.doc

ogłoszenie o wyborze oferty CAD CAM Rachmistrz.doc