Redakcja

 

 

ZESPÓ SZKÓ PONADPODSTAWOWYCH w BYTOWIE

ul. Sikorskiego 35
77-100 Bytów
tel.(059)822 3006 fax (059)822 3006
              e-mail:sekretariat@zspbytow.pl             
e-mail:dyrektor@zspbytow.pl
http://www.zspbytow.pl