Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Pn:"Dostawa materiałów do zajęć praktycznych dla uczestników kursu spawalniczego"

do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie"

specyfikacja na dostawę materiałów do zajęć praktycznych dla uczestników kursu spawalniczego.doc


Zmiany do specyfikacji na dostawę materiałów do zajęć praktycznych kursu spawalniczego.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty .doc