Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Pn:"Prowadzenie szkolenia komputerowego z wprowadzenia do programu CAD,
komputerowego wspomagania i wytwarzania CAM.

ogłoszenie o przetargu CAD CAM.doc

specyfikacja szkolenie: CAD CAM.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty .doc