Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Pn:"Dostawa sprzętu fotograficznego"

do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie"

specyfikacja na dostawę sprzętu fotograficznego.doc


Unieważnienie oferty.doc