Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

zaprasza do negocjacji

 o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.:

Prowadzenie szkolenia Koło fotografii cyfrowej.doc
Prowadzenie szkolenia z języka niemieckiego technicznego.doc
Prowadzenie szkolenia Koło mechaniczne.doc
Prowadzenie szkolenia Koło samochodowe.doc
Prowadzenie kursu spawania - część teoretyczna.doc
Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego technicznego.doc