Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Pn:"Dostawa książek z zakresu mechaniki pojazdowej

oraz podręczników, ćwiczeń i słowników do nauki języków obcych

do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie"

specyfikacja dostawa podręczników, ćwiczeń i słowników.doc


Unieważnienie oferty.doc