Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Pn:"Gotowanie i dostarczanie posiłków na zajęcia pozalekcyjne

realizowane w ramach projektu "Rozwój drog± do sukcesu" 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

w okresie od 16.02.2009 r. do 21.12.2010 r.

specyfikacja gotowanie i dostarczanie posiłków.doc


Zawiadomienie o wyborze oferty.doc