Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro

Pn: "Wykonanie materiałów reklamowych dla projektu w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

prowadzonego w formie zapytania o cenę.

specyfikacja materiałów reklamowych.doc