Dyrekcja Zespołu Szkół w Bytowie

ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro

Pn:"Dostawa sprzętu diagnostycznego do kontroli pojazdów"

prowadzonego w formie zapytania o cenę.

specyfikacja sprzętu diagnostycznego.doc


Zawiadomienie o wyborze oferty.doc