Lista uczniów przyjętych do ZSP w Bytowie z dnia 28 sierpnia 2008r
         

technikum i liceum

klasy zasadnicze