Wybór najkorzystniejszej oferty pn.: "Wyposażenie pomieszczeń internatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bytowie

wybór oferty.doc