ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH w BYTOWIE

 

ul. Sikorskiego 35

77-100 Bytów

tel. (059) 822 30 06

fax (059) 822 30 06

 

e-mail: sekretariat@zspbytow.pl

e-mail: dyrektor@zspbytow.pl

adres strony www: http://www.zspbytow.pl