OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ZSP W BYTOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

TECHNIKUM NR 1

Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach:

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ZAPEWNIAMY:

- Zajęcia prowadzone przez policjantów i strażaków

- Udział w imprezach/uroczystościach służb mundurowych

- W klasie II dodatkowy przedmiot Edukacja Obronna

- Obozy treningowe i obronne

- Certyfikowany Kurs udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

- Szkolenie strzeleckie

- Sztuki walki

- Ćwiczenia na policyjnym torze przeszkód

- Treningi w Ergo Arenie

Szkoła kształci w cyklu 3-letnim (po gimnazjum) lub 4-letnim (po 8-letniej szkole podstawowej).

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła kształci w cyklu 3-letnim uczniów w specjalności: